Wat zijn onze tarieven?

M D A   Thuisverpleging   is   toegetreden   tot   de   Nationale   Overeenkomst tussen de verpleegkundigen en de ziekenfondsen. De     door     ons     verstrekte     zorgen     worden     door     alle     Belgische ziekenfondsen terugbetaald. M D A    Thuisverpleging    werkt    met    het    systeem    van    de    “derde betalersregeling":    de    rekeningen    wordt    steeds    rechtstreeks    naar het ziekenfonds of de verzekeraar gestuurd. Voor   wie   privaat   verzekerd   is,   of   wie   zorgen   wenst   die   buiten   de ziekteverzekering     vallen,     wordt     een     zorgcontract     op     maat opgemaakt. Infobrochure  
MDA Thuisverpleging